Universal Group
Cart 0
bigdog_fd_011.png
bigdog_018c.png

將全生的原材料以-18˚C極速凍結

 

在真空環境下,溫度下降至極凍-30˚C,壓力降至極低點(3 mbar)的時候,材料中的水份會被抽走。

 
bigdog_021.png

經過大約24小時的脫水過程,
超過98%的水份已經被除去,重量變得輕飄飄~

 
bigdog_026.png
bigdog_025.png
 
bigdog_fd_nbg_001.png